Đang tải dữ liệu...

Chiến lược phát triển bền vững

  21/02/2011 04:12:24 PM 

Thiên Quang thực hiện chiến lược:
- Sử dụng các biện pháp tiết kiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động từ tất cả các khâu trong quá trình sản xuất và phân phối nguyên vật liệu, tạo ra những nguyên vật liệu đáp ứng các yêu cầu khắt khe , bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và ngày càng thân thiện với môi trường;
- Luôn luôn phát triển và đầu tư công nghệ giây chuyền máy móc;
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực;
- Minh bạch trong quản trị hoạt động;
- Đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng.